Over AardeWerk

Abraham, Jozef, Job, Petrus, Paulus… ze hadden één ding gemeen: ze keken verder dan het hier en nu. Ze geloofden in Gods plan met deze wereld, dat Hij alle dingen nieuw zou maken. Volmaakt. En eeuwig. Maar nu nog niet! En temidden van hun gebroken wereld incasseerden zij het lijden en lieten zich erdoor sterken. Jezus is hiervan een nog beter, zelfs het ultieme voorbeeld.

Paulus gaat in Jezus’ voetspoor zelfs zo ver dat hij schrijft “behagen in zwakheden” te scheppen (2 Korinthe 12:10), en hij vergelijkt zijn aardse bestaan met een aarden kruik waarin een schat verborgen ligt (2 Korinthe 4:7). Die kruik is breekbaar en dat moet ook! Hoe zwakker hij zelf is, hoe meer Gods kracht door hem heen kan schitteren. De tijdelijke scherven maken voor hem dus niet uit, want de eeuwige schat is hem alles waard!

Hoe zwakker hij zelf is, hoe meer Gods kracht door hem heen kan schitteren.

In de Bijbel ontvouwt zich naar Rubens idee een hoopvol stappenplan waarmee God toewerkt naar de volmaaktheid. Noem het Gods AardeWerk: dat Hij zijn schepping helpt opstaan vanuit gebrokenheid, en door genade brengt tot gerechtigheid: het moment dat alles wordt rechtgezet. Deze drie thema’s vormen dan ook de rode draad door Rubens liedjes, als wegwijzers en rustoorden voor de zoekende ziel. Het album wil stilstaan bij en ruimte bieden aan lijden (gebrokenheid), ontdekken hoe God ons tegemoet komt en de Deur voor ons openhoudt (genade), en vooruitzien naar het herstel van alle dingen (gerechtigheid).

Het album met tien liedjes, dat door crowdfunding tot stand moet komen, wordt in 2023 in mediaboekvorm uitgegeven. Voorzien van liedteksten, overdenkingen, en schitterend artwork door Hanneke Romijn-Visser hoopt Ruben je mee te nemen op zijn ontdekkingsreis langs levensvragen, emoties en inzichten.